INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ UAM w GNIEŹNIE

PROJEKTOWANIE KULTURY

7Specjalności:

ANIMACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO

PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Nowy kierunek studiów w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Jedyny taki w Polsce, praktyczny kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. rzymZajęcia prowadzone są w formie warsztatów i projektów, praktyk i rekonstrukcji historycznych, wyjazdów studyjnych i badań terenowych w kraju i zagranicą. Wprowadzamy aktywny model nauczania i zdobywania wiedzy oraz konkretnych umiejętności. Projektowanie kultury otwiera Ci drogę do kariery zawodowej, daje konkretne umiejętności, zapewnia pracę w sferze kultury, turystyce, samorządzie, środkach masowego przekazu, agencjach reklamowych i wielu innych atrakcyjnych miejscach.