DFX_3008 Praktyczny kierunek studiów!

Absolwent kierunku projektowanie kultury uzyska tytuł licencjata. Interdyscyplinarny model kształcenia stworzy wiele możliwości zawodowych.
Absolwent będzie mógł zarządzać regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami kultury, zostać koordynatorem kultury, podjąć się organizacji życia kulturalnego. Będzie posiadał umiejętność efektywnego działania w regionalnym środowisku wielokulturowym.

Efektywne nauczanie, zdobywanie wiedzy i konkretnych umiejętności

Projektowanie kultury jest nastawione na wiedzę praktyczną. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał konkretną wiedzę zawodową odpowiadającą na zapotrzebowanie rynku pracy: zorganizuje wydarzenie kulturalne, przygotuje widowisko oraz imprezę, wytyczy szlak turystyczny.

Kształcimy specjalistów przygotowanych do:

– organizacji imprez i widowisk kulturalnych,
– zarządzania projektami,
– działań promujących aktywną turystykę,
– promocji dziedzictwa kulturowego,
– zarządzania instytucjami kultury,
– ochrony własności intelektualnej,
SAM_2955- pilotażu i przewodnictwa turystycznego,
– programowania turystyki,
– pracy w mediach,
– pracy w agencjach reklamowych,
– prowadzenia własnej działalności

2Wytycz szlak swojej kariery

Projektowanie kultury otwiera drogę do kariery zawodowej. Nasi absolwenci będą promotorami kultury i animatorami turystki. Zdobędą kwalifikacje do pracy w instytucjach upowszechniania turystyki, wydziałach kultury administracji samorządowej, organizacjach społecznych, środkach masowego przekazu, agencjach reklamowych i wielu innych atrakcyjnych miejscach.