20111028_150342_D90_8103_150342PRAKTYKI

W czasie studiów zapewniamy praktyki w:

– urzędach samorządowych,
– lokalnej telewizji, radio i prasie,
– domach kultury i organizacjach turystycznych,
– muzeach i rezerwatach archeologicznych.

Praktyki realizowane są między innymi w następujących instytucjach:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”,
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie,
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie,
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
Powiatowy Portal Informacyjny informacjelokalne.pl,
5Radio Gniezno 104,3 FM,
Teatr im. Aleksandra Fredry,
Telewizja Gniezno,

i w wielu innych.

8