10PRAKTYCZNY WYMIAR STUDIOWANIA

Projektowanie kultury w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie to studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. W ramach kierunku proponujemy dwie specjalności:

– animacja ruchu turystycznego,
– promocja dziedzictwa kulturowego.

Przekazujemy wiedzę o współczesnej kulturze i uczymy oryginalnego współtworzenia i zarządzania kulturą. Kierunek jest powiązany z polityką regionalną i realizowany przy współpracy z regionalnymi instytucjami kultury.

1Aktywne formy kształcenia

Niewielkie grupy dydaktyczne i zindywidualizowany proces kształcenia zapewniają studentom bezpośrednie uczestnictwo w badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Kultury Europejskiej.

Oferujemy zajęcia w formie warsztatów i projektów, praktyk i rekonstrukcji historycznych, wyjazdów studyjnych oraz badań terenowych w kraju i zagranicą.

Studenci IKE uczestniczą w wymianach międzynarodowych i wyprawach badawczych do Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Rosji i na Ukrainę. Takie ekspedycje badawcze organizowane są już od lat przez Instytut Kultury Europejskiej.

3Studiowanie jest przygodą!

Życie studenckie w Instytucie Kultury Europejskiej to nie tylko zdobywanie wiedzy w salach multimedialnych i Bibliotece IKE oraz uczestnictwo w licznych kołach naukowych, ale także aktywność sportowa w nowoczesnej hali i kolorowe imprezy studenckie. Instytut dysponuje komfortowymi akademikami.